Často kladené otázky ku produktu HUMAC® Agro
Čo obsahuje HUMAC® Agro?
Obsahuje vo vysokej koncentrácii prírodné humínové kyseliny - bioaktívnu látku obsiahnutú v humuse, pôsobia na výživu a rast rastlín. Obsahuje viac ako 90 prvkov makro a mikro živín a stopových prvkov, ktoré sú rastlinami prirodzene prijímané.
Prečo používať HUMAC® Agro?
Je alternatívou prírodného hnojenia (maštaľného hnoja a iných organických hnojív). Detoxikuje pôdu od akumulovaných toxínov v pôde, ktoré prechádzajú do rastlín, zvierat a ľudí a sú príčinou väčšiny novodobých ochorení. Humínové kyseliny majú vysokú schopnosť a kapacitu zachytávať väčšinu toxínov na molekulovej báze (ťažké toxické kovy, dioxíny, PCB, rezídua postrekových látok a množstvo iných toxínov). Vytvára podmienky na pestovanie skutočne zdravých potravín. Vhodné aj pre pestovateľov BIO potravín na detoxikáciu pôdy od akumulovaných toxínov a úletových toxínov z ovzdušia. Prípravok vylepšuje štruktúru pôdy, ktorá je väčšinou zničená technickým hnojením, dokáže z pôdy uvoľniť nevyužité živiny. Pôsobí aj ako pôdny pufer, ktorý viaže dodané živiny (hnojivá dodané do pôdy, vo veľkej miere zabraňuje ich vyplavovaniu, zabezpečuje ich efektívne využitie).
 
Aký vplyv má HUMAC® Agro na pôdu?
Zlepšuje akýkoľvek typ pôdy, dokonca aj hlinu aj ílovitú pôdu. Upravuje pH pôd smerom k normálu – pH7. Vytvára pedy (najmenšia štruktúrna jednotka pôdy), tým prevzdušňuje pôdu a vytvára podmienky pre príjem vody do pôdy a vytvorenie zásoby vody v pôde. Aktivuje výmenu iónov živín a stopových prvkov pre koreňový systém rastlín.
 
Prečo je HUMAC® Agro taký jedinečný?
Prírodná látka na 100%, obsahuje aktivované prírodné humínové kyseliny vo vysokej koncentrácii, ktorá zvyšuje bioaktivitu pôdy. Má zásadný vplyv na rast koreňového systému (až o 50%), nadzemnej časti rastlín a zabezpečuje vyššie výnosy zdravých produktov.
 
Prečo je potrebné pridávať HUMAC® Agro do pôdy?
Pretože súčasné poľnohospodárske a záhradnícke postupy neumožňujú vrátiť všetky rastlinné materiály na humifikáciu do pôdy. Prípravkom pridávame do pôdy surovinu - humínové kyseliny, ktoré sú výsledkom humifikačného procesu. Zároveň dodávame surovinu podporujúcu rast pôdnych baktérií a mikroorganizmov, vylepšujeme štruktúru pôdy. Prípravok dokáže oživiť aj tvrdú, mŕtvu, nerodiacu pôdu, záleží iba na dávkovaní. Organickú zložku doporučujeme vytvoriť na záhradách kompostovaním, do kompostu pridávame cca 1% prípravku.
 
Je HUMAC® Agro hnojivom?
Prípravok je pôdna bioaktívna látka vyrobená z prírodných zdrojov aktivačným procesom. Prakticky obsahuje malé množstvá N,P,K a organických aminokyselín, ale ako významný ióntomenič dokáže uvoľňovať nevyužité živiny pre rastliny, t.j. prakticky sa správa aj ako hnojivo. Počas 4 - 5 rokov postačí aplikovať do pôdy iba 50% pôvodného množstva technických a organických hnojív, nakoľko zadržiava živiny v pôde a zabraňuje rýchlemu vyplavovaniu a vyparovaniu živín, hlavne dusíka. Jednoznačne zvyšuje účinnosť použitých hnojív dodaných do pôdy. Aplikácia nie je viazaná sezónnosťou ako u hnojív, prakticky upravujeme úrodnosť pôdy a môžeme aplikovať prípravok celoročne t.j. môžeme ho vysypať aj na sneh v zime!
 
Môžeme pridať HUMAC® Agro spolu s hnojivom?
Áno. Je výborným doplnkom akéhokoľvek hnojenia. Zvyšuje dlhodobo účinnosť hnojív a ekonomiku hnojenia (umožňuje znížiť umelé hnojivá až o 50%). Naviac, pri použití prípravku nie je možné spáliť rastliny prehnojením, výrazne pufruje do svojej štruktúry nadbytok hnojív a v čase ich uvoľňuje podľa potreby rastlín.
 
Je HUMAC® Agro bezpečný pre životné prostredie?
Rozhodne! HUMAC®Agro je 100% prírodnou látkou. Neobsahuje žiadne spojivá ani plnivá. Pretože je to už vyzretá bioaktívna hmota, proces aktivácie vracia jeho účinnosť pre súčasnosť. Všade okolo nás je prítomná v malom množstve v pôdnom humuse, humifikačnom procese rozkladu organickej hmoty v prírode. Bez jeho prítomnosti (humínových kyselín) nevyrastie stebielko zelenej trávy. O jeho prítomnosti vieme iba posledných 30 rokov, je základnou stavebnicou života v prírode a základom produkcie potravy pre zvieratá a ľudí. Je požehnaným produktom prírody Zeme.
 
Môžeme použiť HUMAC® Agro pre rastliny v kontajneroch?
Áno. Interiérové rastliny a kontajnerové rastliny potrebujú HUMAC® Agro častejšie. Rastliny v kvetináčoch majú tendenciu rýchlo sa vyčerpať. Týmto rastlinám chýba pôda so všetkou aktivitou pôdnych mikroorganizmov a živinami z dažďa a rozkladu. Doporučujeme používať častejšie s malým množstvom kvapalného hnojiva.