Často kladené otázky ku produktu HUMAC® Natur AFM

Čo je HUMAC® Natur  AFM a čo obsahuje?

Je 100%ná organicko-minerálna kŕmna surovina, ktorá sa pridáva do krmiva zvierat s cieľom podpory imunitného systému, dodaním všetkých dostupných makro, mikro živín a stopových prvkov, ktoré sa v prírode vyskytujú /je ich celkove cez 90 prvkov/. Prípravok má zložitú štruktúru s významnými vlastnosťami, predovšetkým zachytáva toxíny a ťažké kovy z krmiva, ktoré sa do organizmu zvieraťa dostávajú výrazne ponížené, a tým aj do potravín, pre ktoré ich chováme / vajíčka, mäso, mlieko a pod./. Produkt HUMAC® výrazne znižuje zdravotné riziká v bežných chovoch i bio produkcii.

Prečo používať HUMAC® Natur AFM?

Pre vysoký obsah humínových kyselín, ktoré majú blahodárny účinok na organizmus, a ktoré sa už bežne v prírode nevyskytujú. Životné prostredie je značne znečistené rôznymi toxickými látkami, ktoré zvieratá prijímajú potravou a produkciou (mäso, vajíčka) tieto toxické látky prenesú na človeka. Pridávaním prípravku znižujeme obsah toxínov v organizme zvierat ako aj v produktoch živočíšnej výroby. Prípravok zároveň zlepšuje využitie krmiva a jeho nutričných zložiek, priaznivo pôsobí na tráviaci trakt, tlmí zápaly a prispieva k produkčnému zdraviu zvierat a dobrej imunite celých chovov.

Ako funguje HUMAC® Natur AFM?

V produkte obsiahnuté humínové kyseliny sú tzv. iontomeničom, uvoľňujú a  sprostredkujú v tráviacom trakte živiny a stopové prvky pre organizmus a zachytávajú škodlivé látky. Do organizmu sa tak dostávajú aj také užitočné látky pre zdravé  fungovanie organizmu, ktoré bežne v krmive zvierat nie sú, alebo sú v nedostatočnom množstve.

Je HUMAC® Natur AFM bezpečný?

Produkt je na 100% prírodnou látkou. Pri výrobe nie sú použité žiadne chemické látky, prídavné látky a postupy, ktoré by narušili jeho prírodný charakter. Všetky parametre produktu sú prísne kontrolované vo výrobe podľa EÚ noriem a pravidelne ÚKSÚP-om v Bratislave. Produkt má medzinárodný certifikát technológie výroby a bezpečnosti produktu GMP+.

 

Pri akých problémoch používať HUMAC® Natur AFM?

Produkt je možné použiť v prípade zdravotných problémoch v chove, pretože humínové kyseliny sú v EÚ registrované ako veterinárny liek, i keď ho doporučujeme hlavne na prevenciu z dôvodu jeho širokého účinku. HUMAC® Natur AFM je účinný na gastro problémy /hlavne hnačky/, tráviace problémy, pri zmene krmiva, na choroby kože a končatín zvierat /paznechty a pod./, riešenie stresových stavov zvierat, neidentifikované vnútorné zápaly v organizme zvierat, po liečbe zvierat – rekonvalescencii, pri posilnení imunity zvierat, a pod.

Ako podávať HUMAC® Natur AFM?

Produkt sa podáva primiešaním do krmiva podľa odporúčania na obale výrobku pri preventívnom použití. Pri riešení problémov ako hnačky a pod. podávame dvojnásobnú dávku aspoň 5 dní, alebo do odstránenia príznakov. Chovateľ sa rozhodne sám podľa toho, čo potrebuje v chove zabezpečiť. Väčšinou sa podáva z ekonomických dôvodov striedavo: mesiac celá dávka, mesiac polovičná dávka. Zastavenie aplikácie produktu po ich dlhšom  pozorovaní chovateľ registruje buď zmenou produkcie, alebo zvýšením problémov v chovoch /zo skúsenosti - prípravok sa podáva vo veľkochovoch už 14 rokov/.

Má vplyv HUMAC® Natur AFM na prevenciu?

Produkt je veľmi účinný preventívny prostriedok. Ostatné benefity aplikácie sa pridajú. Výnosy z aplikácie vysoko prevyšujú náklady spojené s jeho zakúpením. Prevencia je lacnejšia ako liečba.

Aké sú obmedzenia podávania HUMAC® Natur AFM?

Jediným obmedzením je odporúčaný 2 hodinový odstup pri podávaní iných medicínskych liečiv zároveň. Produkt nie je toxický, iné obmedzenia použitia a vedľajšie účinky nie sú. Má prírodný charakter ako krmivo. Predávkovanie nie je nebezpečné a toxické pre zviera. Pri použití nie je žiadna ochranná doba na potravinovú produkciu /mlieko, mäso a pod./.