HUMAC® Agro - popis produktu
HUMAC® Agro – prírodný stimulátor úrodnosti pôdy a pôdny detoxikant s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín až 62%. 100% prírodného pôvodu, bez akýchkoľvek chemických úprav, či prídavných látok. Vhodný na použitie v ekologickom poľnohospodárstve.

 

Základné účinky:

 • Viaže toxické kovy, PCB, dioxíny, pesticídy, herbicídy a iné toxické zlúčeniny do komplexov nevyužiteľných pre rastliny

 • Znižuje obsah toxických látok v produktoch rastlinnej výroby

 • Ozdravuje zamorené pôdy, dodáva do pôdy organický uhlík

 • Vynikajúco zadržuje v pôde vodu (1kg prípravku zadrží až 740ml vody)

 • Zlepšuje odolnosť rastlín voči suchu, nepriaznivým poveternostným podmienkam a chorobám, zlepšuje fotosyntézu aj pri slabšej intenzite svetla

 • 500kg prípravku dokáže nahradiť až 50 ton maštaľného hnoja

 • Zlepšuje pôdnu štruktúru, upravuje pH pôdy

 • Zlepšuje využitie minerálnych látok z pôdy až o 70% a znižuje potrebu minerálnych hnojív až o 50 %

 • Výrazne zamedzuje vyplavovaniu živín (N, P, Ca, Mg a iných minerálnych stopových prvkov)

 • Dodáva do pôdy všetky v prírode sa vyskytujúce makro, mikro živiny a stopové prvky naviazané na prírodné aminokyseliny, ktoré rastliny bezprostredne prijímajú

 • Výrazne zvyšuje rast koreňového systému rastlín, čím sa zvyšuje úroda pestovaných rastlín a pôdna úrodnosť

 • Podporuje rast a rozmnožovanie pôdnych baktérií a užitočných pôdnych mikroorganizmov

 • Zvyšuje rýchlosť rozkladu organických zlúčenín, substrátov, nevyužitých živín v pôde

 • Zvyšuje rentabilitu a výnosy

 

Charakteristika: Výrobok HUMAC® Agro sú granule, alebo prášok hnedočierneho vzhľadu bez zápachu, s vysokým obsahom prírodných humínových kyselín získaných z aktivovaného mineraloidu - Leonarditu, ktorý je na 100% aktívnou prírodnou látkou. Aplikuje sa na pôdu, alebo do upravovaných substrátov určených na hnojenie v určenom množstve, kde účinné látky a ich komplexy mnohostranne vplývajú na úrodnosť a vlastnosti pôdy. Humínové kyseliny sú energetickým základom biologických procesov a disponujú vlastnosťami fyziologicky aktívnych látok regulujúci rast a vývoj rastlín. Pri výrobe neboli použité žiadne chemické prísady. Produkt je povolený v ekologickom poľnohospodárstve pre produkciu biopotravín.

Deklarované zloženie výrobku: obsah humínových kyselín: min. 62 % v sušine / vlhkosť: max. 20 % / hodnota pH ( 1% vodná suspenzia): 6,5 / obsahuje všetky v prírode sa vyskytujúce makro, mikro a stopové prvky chelátovo viazané na prírodných aminokyselinách.

Návod na použitie: Vo výrobku HUMAC® Agro nachádzajúce sa humínové kyseliny potrebujú určitý čas, aby vytvorili huminoílové komplexy zabezpečujúce účinnú výživu rastlín, preto ich najvhodnejšia aplikácia do pôdy je na jeseň a v zime, ale je možné aplikovať aj celoročne a to zapracovaním do vrchných častí pôdy. Pôdne živiny N, P, K pridávať iba v polovičných dávkach doporučených výrobcom pre jednotlivé plodiny.

Ochrana tela - pri práci použiť pracovný oblek, pokrývku hlavy a zásteru. Ochrana tváre a rúk - ochranné okuliare, respirátor proti prachu a pracovné rukavice.

Dávkovanie pri veľkoplošnej aplikácii:

Základné dávkovanie orná pôda: 200-500kg/ha 

Zelenina listová (šalát, špenát), hlúbová (kapusta, kel, karfiol, brokolica), plodová (uhorka, paradajka, paprika, tekvica, dyne), strukoviny: 350- 500kg/ha

Koreňová zelenina a intenzívne kultúry ( červená repa, mrkva, zeler, petržlen a zemiaky): 300-400kg/ha 

Ovocné plodiny a vinič - plošná aplikácia: 350-500kg/ha

Ovocné a okrasné stromy a kry, vinič - aplikácia k jednotlivým rastlinám:10-40kg/100 ks aplikácia pri resp. po výsadbe k jednotlivým rastlinám

Poľné plodiny (obilie, kukurica, repka, slnečnica, sója atď.): 200-500kg/ha

Bylinky: 250-300kg/ha

Okrasné rastliny a kríky: 2-3kg/100 m2

Listnaté a ihličnaté stromy: 2-3kg/10ks = 20-30kg/100ks pri výsadbe ku koreňom

Trávnik: 200-500kg/ha

Príprava kompostu: 3-5 % prípravku pridávame postupne do kompostovanej hmoty

Náhrada maštaľného hnoja: 400kg prípravku nahradí až 40ton maštaľného hnoja

Pôdy bez ornice a jalovépôdy: Na oživenie pôdy je potrebná základná dávka 1-3t/ha

Aplikácia: Humínové kyseliny v produkte HUMAC Agro potrebujú určitý čas, aby vytvorili s minerálnou časťou pôdy tzn. organominerálne komplexy, vďaka ktorým sa môže naplno prejaviť ich pozitívne pôsobenie na pôdu a rastliny. HUMAC®Agro možno aplikovať celoročne, ale najvhodnejší čas na aplikáciu je obdobie mimo hlavného vegetačného rastu plodín od jesene do skorej jari, v dostatočnom časovom predstihu pred sejbou, resp. výsadbou. Počas 3-4 rokov od aplikácie odporúčame na ploche, kde bol aplikovaný HUMAC®Agro znížiť dávky všetkých minerálnych hnojív a predovšetkým dusíkatých prípadovo až o cca 30-50% v porovnaní s dávkami vypočítanými na základe bilančných metód.

Konzistencia: prášok 5 a 10kg vedierko, granule 25kg vrece, 500kg big bag, 1000kg big bag.

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu na obale. Skladovanie: skladujte v suchých priestoroch pri teplotách -10 °C do +40 °C.

Výrobca: HUMAC s.r.o., Werferova 1, 0 40 01 Košice, Slovensko. Vyrobené na Slovensku.

HUMAC – Humínové kyseliny aktivované pre život. 100% ORGANIC.