HUMAC® Natur AFM Pufer - charakteristika produktu

Prírodná organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín nad 40 %. s prídavkom oxidu magnézia - významnej pufrovacej látky. Jedná sa o 100% prírodný produkt vo forme jemného prášku sivočierneho vzhľadu, s vysokou biologickou účinnosťou.

  • Má pozitívny vplyv na stabilizáciu pH bachorového prostredia a ostatných častí tráviacej sústavy.

  • Svojou pufrovacou kapacitou udržiava acidobázickú rovnováhu organizmu a má výrazný vplyv na udržiavanie biologickej rovnováhy zvierat.

  • Účinkuje ako prevencia metabolickej acidózy a alkalózy a má protektívny účinok na črevnú mukózu, čím zabezpečuje u zvierat produkčné zdravie.

  • Vplýva na tvorbu UMK (propionová, octová a maslová), čím ovplyvňuje zloženie a množstvo vyprodukovaného mlieka.

  • Zabraňuje vstrebávaniu ťažkých kovov, cudzorodých látok, plesňových a bakteriálnych toxínov a iných pre organizmus jedovatých zlúčenín.

  • Účinne detoxikuje bachorové a črevné prostredie, je prevenciou hnačiek a ďalších tráviacich ochorení.

  • Dodáva zvieratám všetky známe minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktoré sú ľahko využiteľné v organizme zvierat

  • Znižuje emisie škodlivých skleníkových plynov

 

Zloženie: Prírodné humínové kyseliny v sušine: min. 40%; Fulvonové kyseliny: max. 5%; MgO: 26,4%; Ca O: 2,64%; Fe 2 O 3 : 2,14%; Ca: 42 278 mg/kg; Na: 7 129 mg/kg; K: 903 mg/kg; Br: 54,7 mg/kg; Mg: 5 111 mg/kg; Fe: 19 046 mg/kg; Cu: 15 mg/kg; Zn: 37 mg/kg; Mn: 142 mg/kg; Co: 1,24 mg/kg; Se: 1,67 mg/kg; V: 28 mg/kg; Mo: 2,70 mg/kg a všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvky v µg/kg v karboxymethylcelulózovom komplexe organickej hmoty. Obsahuje všetky prírodné aminokyseliny - 17 druhov, v množstve < 193 mg/kg / druh aminokyseliny. Hrubá vláknina: 24,3 g/kg; Popol nerozpustný v  HCl: 3,69%; Vlhkosť: max. 15%; pH: 7,5; Veľkosť častíc: 0 - 200 µm.

 

Spôsob podania: Pridáva sa v malom množstve do kŕmnych zmesí pre vysoko produkčné dojnice počas celého obdobia laktácie. Jednoducho sa primiešava do krmiva, ktoré môže byť ihneď skrmované. Aplikácia minimálne s 2-hodinovým odstupom po podaní iných liečiv.

 

Dávkovanie: 

Hovädzí dobytok – produkčné dojnice počas obdobia laktácie do fázy státia na sucho: 150 - 200 g/deň/kus na kŕmnu dávku.

Hovädzí dobytok (dospelé zvieratá): 100-150g/deň/ks, 5kg/ tonu krmiva

Pomôcka: 20g = cca jedna polievková lyžica HUMACu

 

Čas použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby. Prípravok nie je toxický pre ľudí ani pre zvieratá, nie je možné predávkovanie, nevyžaduje zvláštne opatrenia. Produkt bez ochrannej lehoty. Prípravok sa skladuje v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40 °C. Registračné číslo krmivárskeho podniku: SK 100 900

Povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Vyrobené v režime správnej výrobnej praxe GMP+ a Kosher.

Výrobca: HUMAC s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovenská republika, vyrobené na Slovensku.

HUMAC – Humínové kyseliny aktivované pre život.