HUMAC Welfare

Prírodný prípravok s dezinfekčným, absorpčným a adsorpčným účinkom pre stajňové prostredie s vysokým obsahom prírodných humínových kyselín +45%, určený na podstielku pre všetky druhy zvierat
TP_HUMAC_Wellfare.jpg

HUMAC® Welfare je 100% prírodný prípravok bez prídavných látok na báze humínových kyselín získaných z prírodných látok: aktivovaného Leonarditu - prírodnej látky rastlinného pôvodu s vysokou biologickou účinnosťou, Alginitu a Oxidu magnézia ako pufrovacej látky. Aplikáciou na podstielku výrazne prispieva k stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat.

 

  • Viaže do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO atď.), pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny (PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov atď.)

  • Chráni ustajnené zvieratá pred chorobami, hlavne poškodením slizníc dýchacích ciest a spojiviek, znižuje choroby paznechtov, obmedzuje liahnutie lariev múch. Výrazne znižuje vlhkosť podstielky.

  • Upravuje pH hnojovice na kyslé, resp. neutrálne  (do pH 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH4+), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) rýchlo mení na prchavý amoniak

  • Výrazne obohacuje maštaľný hnoj, hydinový trus a pod. o živiny obsiahnuté v humínových kyselinách a dusík absorpciou amoniaku. Vytvára kvalitné, vysoko účinné hnojivo s  prírodným stimulátorom úrodnosti pôdy, čím zlepšuje ekonomický efekt pre poľnohospodára tak v živočíšnej, ako aj v rastlinnej výrobe.

  • Vhodné pre veľkochovy: hovädzí dobytok, ošípané, hydina, ovce, kozy, králiky, vtáky, malé zvieratá.

Spôsob aplikácie: Prípravok sa aplikuje posypom na podstielku v doporučených dávkach a intervaloch pre jednotlivé druhy zvierat. Výrobok je možné voľne aplikovať aj počas chovu – prítomnosti zvierat.

Dávkovanie na podstielku: bežná dávka na podstielku 10 - 25 kg / 100 m2 podstielky (dávkovanie zvažujeme podľa potreby a stavu podstielky v niekoľkých vrstvách pre jednotlivé druhy zvierat v uvedenom rozmedzí)

Exotické vtáctvo: 100g/ klietka/ týždeň

Drobné zvieratá (škrečok, morča, králiček, činčila...):  50g / klietka / týždeň

Králiky:  200g /m2 / týždeň

Kone, oslíky, teľatá: 10kg/ 100m2/ týždeň

Hovädzí dobytok (dospelé zvieratá), ošípané, hydina, ovce, kozy: 25kg/100m2/ týždeň

Dávkovanie do hnojovice: bežná dávka 2 - 4 kg / 100 l hnojovice.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40°C. Prípravok nemá vedľajšie účinky pri predávkovaní posypu, nie je toxický pre ľudí ani pre zvieratá, nevyžaduje zvláštne opatrenia. Prípravok je vhodný na použitie v ekologickom poľnohospodárstve. Produkt bez ochrannej doby.

Naše ďalšie produkty