Predstavenie spoločnosti

Zasvätení humínovým kyselinám

Od roku 2004 je činnosť spoločnosti HUMAC s.r.o. zameraná na vývoj a výrobu prírodných produktov s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín. Naše produkty sú špeciálne vyvinuté na zníženie množstva ťažkých toxických kovov a iných toxínov v životnom prostredí, ďalej ako prírodný stimulátor úrodnosti pôdy, na zadržanie vody v pôde a úpravu pôdnej štruktúry. Pre zvieratá na detoxikáciu krmiva a na podporu ich imunitného systému. Produkty sú zamerané hlavne na ozdravenie potravinového reťazca pre obyvateľstvo v systéme  pôda – rastlina – zviera – potraviny – človek. Humínové kyseliny v produktoch značky HUMAC® pochádzajú z jedného z najčistejších ložísk Leonarditu na svete. Sú 100% organického pôvodu, bez akejkoľvek chemickej úpravy alebo chemických prídavných látok. Sú aktivované technologickým spracovaním prahmoty, a preto sú mnohonásobne účinnejšie ako iné produkty podobného základu. Naše produkty majú široké spektrum využitia v životnom prostredí, poľnohospodárstve, lesníctve, chove domácich i hospodárskych zvierat všetkých druhov, k výrobe zdravých produktov rastlinnej i živočíšnej výroby. 

Prahmota - surovina z humifikácie biomasy, ktorá prebiehala desiatky miliónov rokov, je požehnaným darom Matky Zeme. V ponúkaných produktoch značky HUMAC® ju sprístupňujeme vám. 

strom.jpg

Osvedčenie o registrácii e-shopu www.humac.sk - ÚKSÚP registračné číslo 436 zo dňa 9.5.2019

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Sídlo spoločnosti:

HUMAC s.r.o., Werferova 1

KOŠICE 040 11

SLOVAKIA

IČO 43898327

DIČ 2022519477

Registračné číslo krmivárskeho podniku SK 100900

Martina Orlovská.png

Vedúca pre E-shop

Martina Orlovská 

humac@humac.sk 

0910 749 403

Peter Bujňák.png

Export manager

Mgr. Peter Bujňák

export@humac.sk

+421 944 009 385

Kontaktujte nás

Ďakujeme za Vašu správu.