HUMAC Agro - Pre prirodzene zdravé potraviny

Ponuka HUMAC pre pôdu a rastliny

HUMAC Agro - prírodný stimulátor úrodnosti pôdy, zohráva dôležitú úlohu pri pestovaní zdravých plodín. Rovnako ako veľmi pozitívne podporí oživenie jalovej pôdy, hustý trávnik, les či ovocný sad. Dostupný v rôznych baleniach ako pre drobných záhradkárov tak aj pre veľkopestovateľov.

VLASTNOSTI HUMAC Agro: Zlepšuje pôdnu štruktúru / Zásobuje pôdu makro, mikro živinami, stopovými prvkami a prírodnými aminokyselinami / Bezkonkurenčný pôdny detoxikant - viaže toxické kovy, PCB, dioxíny, herbicídy a pesticídy / Zadržuje v pôde vodu / Optimalizuje využitie živín / Výrazne zamedzuje vyplavovanie živín / Upravuje pH pôdy / Stimuluje výraznejší rast koreňového systému / Ozdravuje zamorené pôdy / Zlepšuje podmienky pre rozvoj pôdnych baktérií a mikroorganizmov / Zvyšuje obsah pôdneho humusu / Znižuje potrebu minerálnych hnojív až do 50 % / Zvyšuje rentabilitu a výnosy

 
logo Humac.png

Follow HUMAC world :

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

Tel : 0910 749 403

English speakers call:+421 944 009 385

HUMAC s.r.o. IČO 43898327, DIČ 2022519477