HUMAC® Agro, 10 kg

HUMAC® Agro, 10 kg

HUMAC® Agro je 100% prírodný stimulátor úrodnosti pôdy uhlíkového typu s vysokým obsahom aktivovaných prírodných humínových kyselín až 62% získaných z Leonarditu. Humínové kyseliny sú základom biologických procesov v pôde a disponujú vlastnosťami fyziologicky aktívnych látok regulujúcich rast a vývoj rastlín, úrodnosť a vlastnosti pôdy.

 • Pôdny detoxikant, viaže ťažké kovy, pesticídy , PCB, dioxíny a ďalšie toxíny do komplexov nevyužiteľných pre rastliny.Vhodný pre pestovanie zdravých potravín pre vlastnú kuchyňu. Je nepostrádateľný pri pestovaní bio-plodín.
 • Využívame ho ako náhradu maštaľného hnoja. Aplikácia je doporučená po 4 rokoch. Aj opakované dávkovanie doplňuje bioaktívne látky do pôdy okamžite, nevyžaduje niekoľkoročný humifikačný proces.
 • Dodáva do pôdy makro a mikro živiny a stopové prvky naviazané na prírodné aminokyseliny, ktoré rastliny bezprostredne prijímajú.
 • Zlepšuje podmienky pre rozvoj pôdnych baktérií, mikroorganizmov a zvyšuje rýchlosť rozkladu organických zlúčenín, substrátov, nevyužitých živín v pôde.
 • Výrazne zvyšujú rast koreňového systému rastlín, čím sa zvyšuje úroda pestovaných rastlín a pôdna úrodnosť. Väčší  koreňový systém zvyšuje odolnosť rastlín proti suchu.
 • Významne znižuje straty živín z pôdy vyplavovaním (N, P, Ca, Mg a iných minerálnych stopových prvkov).
 • Zlepšuje pôdnu štruktúru, optimalizuje pH pôdy a zvyšuje sorpčnú a pufrovaciu kapacitu pôdy.
 • Zvyšuje obsah pôdneho humusu, dodáva organický uhlík do pôdy.

HUMAC® Agro môžeme aplikovať na pôdu celoročne (aj na sneh).

10kg balenie je vo forme prášku.

Povolené a odporúčané pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve.

Návod na použitie nájdete tu: Použitie HUMAC Agro v záhradke

  18,60€Cena
  LOGO HUMAC

  Follow HUMAC world:

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

  Tel : 0910 749 403

  English speakers call:+421 944 009 385

  IČO 43898327, DIČ 2022519477

  Produktové rady:

  LOGO HUMAC