HUMAC® Natur AFM Pufer, 25kg

HUMAC® Natur AFM Pufer, 25kg

Charakteristika:
HUMAC® Natur AFM Pufer je prírodná, organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín  s prídavkom oxidu magnézia - významnej pufrovacej látky.

Jedná sa o 100% prírodný produkt vo forme jemného prášku sivočierneho vzhľadu, s vysokou biologickou  účinnosťou, s pozitívnym vplyvom na stabilizáciu pH bachorového prostredia a ostatným častí tráviacej sústavy. Účinkuje ako prevencia metabolickej acidózy a alkalózy a má protektívny účinok na črevnú mukózu, čím zabezpečujeme u zvierat aj celkovo dobrý zdravotný stav. Vplýva na tvorbu UMK (propionová, octová a maslová), čím ovplyvňuje zloženie a množstvo vyprodukovaného mlieka.

Pridáva sa v malom množstve do kŕmnych zmesí pre vysoko produkčné dojnice počas celého obdobia laktácie, kde okrem priaznivého pôsobenia na pH tráviacej sústavy, zabraňuje vstrebávaniu ťažkých kovov, cudzorodých látok, plesňových a bakteriálnych toxínov a iných pre organizmus jedovatých zlúčenín

Spôsob podania: prípravok sa primiešava do krmiva, ktoré môže byť ihneď skrmované.

Dávkovanie: Hovädzí dobytok – produkčné dojnice počas obdobia laktácie do fázy státia na sucho: 150 - 200 g/deň/kus na kŕmnu dávku.

Čas použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.

Skladovanie: Prípravok sa skladuje v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40 °C.

Registračné číslo krmivárskeho podniku: SK 100 900

Povolené do živočíšnej výroby v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby

BEZ OCHRANNEJ LEHOTY

  80,40€Cena
  LOGO HUMAC

  Follow HUMAC world:

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

  Tel : 0910 749 403

  English speakers call:+421 944 009 385

  IČO 43898327, DIČ 2022519477

  Produktové rady:

  LOGO HUMAC