100% prírodný produkt na báze humínových kyselín, ktorý aplikáciou na podstielku výrazne prispieva ku zníženiu produkcie maštaľných plynov o 40-60%, stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat. Prípravok je bez prídavných látok.

Welfare – vytvorenie podmienok na ochranu pred fyzickou a psychickou nepohodou a podmienok, v ktorých môžu zvieratá realizovať svoje prirodzené správanie.

Charakteristika:
HUMAC® Welfare je prášok, alebo granule 8mm hnedočierneho vzhľadu s vysokým obsahom humínových kyselín/min. 40% v sušine/. Základnou surovinou je technologicky spracovaný Leonardit - 100% prírodná látka s vysokou biologickou účinnosťou. Aplikáciou suroviny HUMAC® Welfare na podstielku výrazne prispievame ku stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat. Humínové kyseliny v naturálnej forme patria medzi prírodné antibiotiká, ktoré zvieratá v prírode sami vyhľadávajú, pokiaľ majú zdravotné problémy, alebo poranenia.

Účinnou látkou výrobku sú humínové kyseliny a fulvonové kyseliny, ktoré ako polymérne aromatické zlúčeniny so zložitou štruktúrou a významnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami a veľkým špecifickým povrchom sa vyznačujú vlastnosťou výrazne zadržiavať a viazať do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO...), pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov a iné zdraviu škodlivé látky, ktoré sa do skladovaného hnoja dostali buď výkalmi, prechodom cez tráviaci systém, alebo sú obsiahnuté v kontaminovanej podstielke. V hnojovici upravuje pH na kyslé, resp. neutrálne (do pH 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH4+), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) sa rýchlo mení na prchavý amoniak.

Skladovaním hnojovice s prípravkom HUMAC® Welfare sa podstatne znižujú straty amoniakálneho dusíka vo forme emisii a ako inhibítor zabraňuje nitrifikácii amoniaku na nitráty a následnej denitrifikácie na plynný dusík, čím sa močovina stáva aj po niekoľkých mesiacoch skladovania zdrojom veľkého množstva ľahko prístupného dusíka pre výživu rastlín. Zadržiavaním škodlivých emisných plynov (NH3, H2S, CO2,) účinne chránime ustajnené zvieratá pred chorobami, hlavne poškodením slizníc dýchacích ciest a spojiviek, prípadne pred udusením. Nevyužitý dusík z kŕmnej dávky po vylúčení z organizmu je stabilizovaný pre využitie ako vysokokvalitný zdroj dusíka pre hnojenie rastlín. Maštaľný hnoj s prídavkom HUMAC® Welfare má podstatne vyšší pomer C/N, čo môže mať výrazný vplyv na zvýšenie úrodnosti hnojených pôd a skvalitnenie humifikačného procesu.

Významný je aj obsah minerálnych látok a stopových prvkov obsiahnutých v prírodnej látke, ktoré s naviazaným dusíkom na molekuly humínových látok výrazne obohacuje maštaľný hnoj, hydinový trus a pod. o živiny, t.j. použitím prípravku vzniká kvalitné vysoko účinné hnojivo s prírodným stimulátorom pôdnej úrodnosti /humínové kyseliny sú stimulátorom pôdnej úrodnosti/. Aplikácia prípravku prináša výrazný ekonomický efekt pre poľnohospodára, tak v živočíšnej, ako aj v rastlinnej výrobe.

HUMAC® Welfare pozitívne vplýva na skvalitnenie podmienok chovu v oblastiach:

 • zvýšenia živočíšnej produkcie,
 • zníženia počtu úhynov,
 • zvýšenia podielu pozitívnej brakácie,
 • zníženia podielu vynútenej brakácie,
 • zvýšenia počtu narodených zvierat,
 • zníženia počtu uhynutých zvierat,
 • zníženia výskytu gastroenteritíd,
 • zníženia výskytu bronchopneumónii,
 • zlepšenia kondície zvierat,
 • zníženia výskytu porúch pohybového aparátu,
 • výrazného zníženia výskytu chorôb paznechtov,
 • zlepšenia ekonomiky a efektivity chovu.

Zloženie:
Obsah humínových kyselín v sušine: min. 45%

Iné zložky v sušine, ktoré popri humínových kyselinách obohacujú maštaľný hnoj: Fulvonové kyseliny min. 5%, Vápnik /Ca/ 42 278 mg/kg, Horčík /Mg/ 5111 mg/kg, Železo /Fe/ 19 046 mg/kg, Meď /Cu/ 15mg/kg, Zinok /Zn/ 37mg/kg, Mangán /Mn/ 142 mg/kg, Kobalt /Co/ 1,24 mg/kg, Selén /Se/ 1,67 mg/kg, Vanád /V/ 42,1mg/kg, Molybdén /Mo/ 2,7mg/kg a všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvky v µg/kg v karboxymetylcelulózovom komplexe organickej hmoty.
Vlhkosť: max. 15%     pH: 5,6

Spôsob aplikácie:
Výrobok sa aplikuje posypom na podstielku v doporučených dávkach a intervaloch pre jednotlivé druhy zvierat. Výrobok je netoxický, bez ochrannej doby a bez vedľajších účinkov pri predávkovaní posypu.

Dávkovanie:

a)Na podstielku: bežná dávka na podstielku 10-25kg HUMAC® Welfare na 100m2 podstielky /zvažujeme dávkovanie podľa potreby a stavu podstielky v niekoľkých vrstvách pre jednotlivé druhy zvierat v uvedenom rozmedzí

Exotické vtáctvo: 100g/ klietka/ týždeň

Drobné zvieratá (škrečok, morča, králiček, činčila...):  doplnit / klietka / týždeň

Králiky:  200g /m2 / týždeň

Kone, oslíky, teľatá: 10kg/ 100m2/ týždeň

Hovädzí dobytok (dospelé zvieratá), ošípané, hydina, ovce, kozy: 25kg/100m2/ týždeň

              

b) Do hnojovice: bežná dávka 2-4kg HUMAC® Welfare na 100l hnojovice.

Vhodné pre veľkochovy: HD, ošípané, hydina, ovce a kozy, králiky, vtáky, malé zvieratá

 

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

Skladovanie: Prípravok sa skladuje v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40°C.

Bezpečnosť práce: Prípravok nie je toxický pre ľudí ani pre zvieratá. Nevyžaduje zvláštne opatrenia.

HUMAC Welfare 25kg

40,00€Cena
  logo Humac.png

  Follow HUMAC world :

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

  Tel : 0910 749 403

  English speakers call:+421 944 009 385

  HUMAC s.r.o. IČO 43898327, DIČ 2022519477