HUMAC® Welfare, 25kg

HUMAC® Welfare, 25kg

Prírodný prípravok s dezinfekčným, absorpčným a adsorpčným účinkom pre stajňové prostredie s vysokým obsahom prírodných humínových kyselín +45%, určený na podstielku pre všetky druhy zvierat.

Charakteristika: HUMAC® Welfare je 100% prírodný prípravok bez prídavných látok na báze humínových kyselín získaných z prírodných látok: aktivovaného Leonarditu - prírodnej látky rastlinného pôvodu s vysokou biologickou účinnosťou, Alginitu a Oxidu magnézia ako pufrovacej látky. Aplikáciou na podstielku výrazne prispieva k stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat.

 • Viaže do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO atď.), pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny (PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov atď.)
 • Chráni ustajnené zvieratá pred chorobami, hlavne poškodením slizníc dýchacích ciest a spojiviek, znižuje choroby paznechtov, obmedzuje liahnutie lariev múch. Výrazne znižuje vlhkosť podstielky.
 • Upravuje pH hnojovice na kyslé, resp. neutrálne (do pH 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH4+), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) rýchlo mení na prchavý amoniak.
 • Výrazne obohacuje maštaľný hnoj, hydinový trus a pod. o živiny obsiahnuté v humínových kyselinách a dusík absorpciou amoniaku. Vytvára kvalitné, vysoko účinné hnojivo s prírodným stimulátorom úrodnosti pôdy, čím zlepšuje ekonomický efekt pre poľnohospodára tak v živočíšnej, ako aj v rastlinnej výrobe.
 • Vhodné pre veľkochovy: hovädzí dobytok, ošípané, hydina, ovce, kozy, králiky, vtáky, malé zvieratá.

HUMAC® Welfare pozitívne vplýva na skvalitnenie podmienok chovu v oblastiach:

 • zvýšenia živočíšnej produkcie,
 • zníženia počtu úhynov,
 • zvýšenia podielu pozitívnej brakácie,
 • zníženia podielu vynútenej brakácie,
 • zvýšenia počtu narodených zvierat,
 • zníženia počtu uhynutých zvierat,
 • zníženia výskytu gastroenteritíd,
 • zníženia výskytu bronchopneumónii,
 • zlepšenia kondície zvierat,
 • zníženia výskytu porúch pohybového aparátu,
 • výrazného zníženia výskytu chorôb paznechtov,
 • zlepšenia ekonomiky a efektivity chovu.

Zloženie: Prírodné humínové kyseliny v sušine: min. 45%; Fulvonové kyseliny: min. 5%; Ca: 42 278 mg/kg; Mg: 5111 mg/kg; Fe: 19046 mg/kg; Cu: 15 mg/kg; Zn: 37 mg/kg; Mn: 142 mg/kg; Co: 1,24 mg/kg; Se: 1,67 mg/kg; V: 42,1 mg/kg; Mo: 2,7 mg/kg a všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvky v µg/kg v karboxymethylcelulózovom komplexe organickej hmoty. Obsahuje všetky v prírode sa vyskytujúce aminokyseliny, prírodný chelát.Vlhkosť: max.15 %; pH: 5,6; Veľkosť častíc: 0 - 200 µm; Vyrába sa v granulovanej verzii 8 mm a prášok 0 – 5 mm.

Spôsob aplikácie: Prípravok sa aplikuje posypom na podstielku v doporučených dávkach a intervaloch pre jednotlivé druhy zvierat. Výrobok je možné voľne aplikovať aj počas chovu – prítomnosti zvierat.

Dávkovanie na podstielku: bežná dávka na podstielku 10 - 25 kg / 100 m2 podstielky (dávkovanie zvažujeme podľa potreby a stavu podstielky v niekoľkých vrstvách pre jednotlivé druhy zvierat v uvedenom rozmedzí)

Exotické vtáctvo: 100g/ klietka/ týždeň

Drobné zvieratá (škrečok, morča, králiček, činčila...):  50g / klietka / týždeň

Králiky:  200g /m2 / týždeň

Kone, oslíky, teľatá: 10kg/ 100m2/ týždeň

Hovädzí dobytok (dospelé zvieratá), ošípané, hydina, ovce, kozy: 25kg/100m2/ týždeň

Dávkovanie do hnojovice: bežná dávka 2 - 4 kg / 100 l hnojovice.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40°C. Prípravok nemá vedľajšie účinky pri predávkovaní posypu, nie je toxický pre ľudí ani pre zvieratá, nevyžaduje zvláštne opatrenia. Prípravok je vhodný na použitie v ekologickom poľnohospodárstve. Produkt bez ochrannej doby.

36,00€Cena
LOGO HUMAC

Follow HUMAC world:

 • Facebook - Bílý kruh
 • Instagram - Bílý kruh
 • YouTube - Bílý kruh

Tel : 0910 749 403

English speakers call:+421 944 009 385

IČO 43898327, DIČ 2022519477

Produktové rady:

LOGO HUMAC