HUMAC Soľné lizy

Pridaním prípravku HUMAC® do soľných lizov vznikol veľmi cenný zdroj prírodných humínových kyselín, sodíka, vápnika a ďalších dôležitých minerálov potrebných pre zdravie zvierat, imunitu, dobré trávenie a produkciu. HUMAC® Multi LISAL sú kocky s obsahom lisovanej kamennej soli, humínových látok, potrebných makro, mikro prvkov a stopových prvkov a ďalších pridaných minerálov.

Kombinácia humínových kyselín, minerálov a soli je zverou veľmi dobre prijímaná. Výsledkom nášho dvojročného výskumu bolo zistenie, že spotreba lizov s obsahom humínových kyselín sa zvýšila o 50% v porovnaní s bežnými lizmi. Aj to je dôkaz, že zvieratá HUMAC milujú. Asi vedia prečo :)

ÚČINOK

Soľné lizy HUMAC viažu mikrobiálne toxíny, plesňové toxíny a iné toxické látky (amoniak, PCB, dioxíny, pesticídy, toxické kovy, atď.). Preventívne chránia zvieratá pred metabolickými poruchami (hlavne hnačkami), obmedzujú výskyt zápalov a podporujú imunitný systém. Stabilizujú PH v tráviacom trakte, pozitívne ovplyvňujú činnosť a zloženie črevnej mikroflóry, stimulujú tvorbu a aktivitu pankreatických enzýmov.

ZLOŽENIE
DÁVKOVANIE
PRÍRODA VČERA A DNES - príhovor veterinára poľovníkom

Súčasná doba intenzifikácie poľnohospodárstva používa neskutočné množstvo chemických prípravkov či už na ničenie buriny - herbicídy, prípravky na likvidáciu škodcov – insekticídy, pesticídy, umelé hnojivá, vodné toky sú kontaminované ťažkými kovmi, využívanie ťažkej techniky pri ťažbe lesa znečisťuje prostredie množstvom výfukových plynov a ďalších toxických látok. Naša príroda, les, tráva, zver sú tomuto náporu vystavené. V mnohých vedeckých štúdiách sú preukázané zvýšené koncentrácie týchto škodlivých látok v mäse, v pečeni a obličkách, či paroží ulovenej zveri.

O sejbe monokultúr na obrovských lánoch a vplyvu na chov srnčej zveri sa už tiež popísalo dosť – zaznamenané sú hnačky ale aj úhyny po spásaní porastu repky olejnej (kyselina eruková obsiahnutá v nezrelej repke je hepatotoxická pre zver). Keď nefunguje pečeň nefunguje ani trávenie. Zver je nepriamo vystavená chemickým postrekom aplikovaným na porast repky, slnečnice.... A zase záťaž organizmu.

V zverniciach za účelom dosiahnutia krásnych kapitálnych jedincov, ktoré sú kŕmené senážou a dokrmované jadrom, granulami o rôznej kvalite dochádza tiež častokrát ku vzniku metabolických porúch  - acidózy, ketózy, intoxikácie pečene plesňami alebo mykotoxínmi  s častokrát fatálnym koncom.

V bažantniciach nám šarapatia vplyvom nie vždy kvalitných krmív Clostrídiové hnačky, E coli hnačky. Vysoké úhyny mladých bažantov na Kokcídie. Nutné preliečenie antibiotikami nám predražuje odchov ... a tak by sa ešte dalo písať...

V harmónii je zdravie

V prípade, že chceme aby naša zver bola naozaj zdravá, naša snaha poľovného hospodárstva bola efektívna, aby naše trofeje boli ukážkové a v konečnom dôsledku, aby sme pomohli celému ekosystému, treba sa chovať zodpovedne. Jednou z možností je využiť ponuku prírody vo forme vysoko kvalitných 100%ne prírodných produktov značky HUMAC®.

Jednou z možností, ako dostať humínové látky do tráviaceho traktu poľovnej zveri je forma soľných lizov so zapracovaným prípravkom HUMAC® Natur AFM. Je to novinka na trhu, ktorá však vykazuje vynikajúce výsledky.

O potrebe podávania soli pre poľovnú zver snáď nebude nikto pochybovať a myslím, že netreba žiadnemu poľovníkovi zvlášť vysvetľovať nutnosť jej podávania hlavne v zimnom období. V súčasnej dobe sa u nás najčastejšie používa v podobe kamennej soli.

ÚČINOK

Soľné lizy HUMAC viažu mikrobiálne toxíny, plesňové toxíny a iné toxické látky (amoniak, PCB, dioxíny, pesticídy, toxické kovy, atď.). Preventívne chránia zvieratá pred metabolickými poruchami (hlavne hnačkami), obmedzujú výskyt zápalov a podporujú imunitný systém. Stabilizujú PH v tráviacom trakte, pozitívne ovplyvňujú činnosť a zloženie črevnej mikroflóry, stimulujú tvorbu a aktivitu pankreatických enzýmov...

Celý článok MVDr. Juraja Šimunka si môžete pozrieť TU:

102956661_2654913714722040_8415455782643
LOGO HUMAC

Follow HUMAC world:

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

Tel : 0910 749 403

English speakers call:+421 944 009 385

IČO 43898327, DIČ 2022519477

Produktové rady:

LOGO HUMAC