HUMAC Soľné lizy

Pridaním prípravku HUMAC® do soľných lizov vznikol veľmi cenný zdroj prírodných humínových kyselín, sodíka, vápnika a ďalších dôležitých minerálov potrebných pre zdravie zvierat, imunitu, dobré trávenie a produkciu. HUMAC® Multi LISAL sú kocky s obsahom lisovanej kamennej soli, humínových látok, potrebných makro, mikro prvkov a stopových prvkov a ďalších pridaných minerálov.

Kombinácia humínových kyselín, minerálov a soli je zverou veľmi dobre prijímaná. Výsledkom nášho dvojročného výskumu bolo zistenie, že spotreba lizov s obsahom humínových kyselín sa zvýšila o 50% v porovnaní s bežnými lizmi. Aj to je dôkaz, že zvieratá HUMAC milujú. Asi vedia prečo :)