Vyjadrenia odborníkov, vedecké štúdie, rozhovory a videá súvisiace s využívaním humínových kyselín v poľnohospodárstve i chove zvierat. 

Starostlivosť o pôdu je základom úspešného vinohradníctva
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, ČR 

vinohrad.jpg
clanok vinohrady.png

Antibiotická rezistencia - hrozba ľudstva
MVDr. Jaroslav Karahuta - odborník na využívanie humínových kyselín v chovoch zvierat. 

HUMAC_Antibiotická_rezistencia.jpg

Výsledky aplikácie HUMAC Agro na kukurici
Ing. Štefan TÓTH, PhD.; Ing. Gejza SZANYI; RNDr. Ján HECL, PhD.; MVDr. Jaroslav KARAHUTA

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; HUMAC, s.r.o., Košice

kukurica.jpg

HUMAC Agro - Štúdia na jahodách
Rozhovor s p. Pavlom VAGASKÝM - dlhoročným pestovateľom jahôd, AGROMIX, s.r.o. Sedliská

P. Vagaský rozhovor.jpg

Použitie humínových kyselín do pôdy sa pri pestovaní jahôd osvedčuje.

Ing. Štefan TÓTH, PhD. a p. Pavol VAGASKÝ, Ing. Jozef PISARČÍK

NPPC-VÚA Michalovce a AGROMIX, s.r.o. Sedliská

jahody.jpg
Jahody Marcinčák.jpg

Výskum prírodných humínových kyselín na UVLF v Košiciach sa uplatňuje v praxi

MVDr. Jaroslav Karahuta - odborník na využívanie huminových kyselín v chovoch hospodárskych zvierat

Doc. MVDr. S. Marcinčák, PhD. Katedra hygieny a technológie potravín, UVLF Košice (zdroj: Roľnícke noviny č. 28/2019, str. 7)

osipane.jpg
Vyskum HK v praxi.jpg

Máme k dispozícii množstvo ďalších materiálov na spracovanie, prosíme o strpenie, postupne ich budeme pridávať. Ak Vás zaujíma konkrétna téma, ktorá tu nie je spomenutá, neváhajte nás kontaktovať.