HUMAC v živote zvierat

Výrobky HUMAC® dokážu zharmonizovať všetky druhy živých organizmov. Podporiť kondíciu a pohodu domácich miláčikov, zvýšiť produkciu a zlepšiť zdravie úžitkových zvierat, či stimulovať liečivé procesy u lesnej zveri. Ak Vás to zaujíma, čítajte ďalej v jednotlivých kategóriach.

Spoločenské zvieratá
Domáci miláčikovia pre radosť a pocit blízkosti.
Psíky, mačky, drobné hlodavce, exotické vtáctvo, koníky, oslíky a mnoho iných.
Hospodárske zvieratá
Zvieratá chované pre úžitok. Kravy, ovce, kozy, ošípané, hydina, králiky, včely a ďalšie, ktorých produkty sú nám potrebné.
Lesná  zver
Stvorenia žijúce voľne v prírode, ktoré tiež občas potrebujú našu starostlivosť a pomoc.